Info : Yang Pertama Dalam Islam


1. Orang yang pertama menulis Bismillah :
Nabi Sulaiman AS.
2..Orang yang pertama minum air zamzam :
Nabi Ismail AS.
3..Orang yang pertama berkhatan :
Nabi Ibrahim AS.


4.Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari
qiamat :
Nabi Ibrahim AS.


5…Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada
hari qiamat :
Nabi Adam AS.


6….Orang yang pertama mengerjakan saie antara
Safa dan Marwah :
Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)


7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari
qiamat :
Nabi Muhammad SAW


8. ..Orang yang pertama menjadi khalifah Islam :
Abu Bakar AsSiddiq RA


9. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah:
Umar bin Al-Khattab RA


10. Orang yang pertama meletakkah jawatan
khalifah dalam Islam:
Al-Hasan bin Ali RA


11. ..Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW:
Thuwaibah RA


12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari
kalangan lelaki :
Al-Harith bin Abi Halah RA


13. ..Orang yang pertama syahid dalam Islam dari
kalangan wanita:
Sumayyah binti Khabbat RA


14… Orang yang pertama menulis hadis di dalam
kitab / lembaran :
Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA


15. Orang yang pertama memanah dalam
perjuangan fisabilillah :
Saad bin Abi Waqqas RA


16. …Orang yang pertama menjadi muazzin dan
melaungkan azan:
Bilal bin Rabah RA


17. Orang yang pertama bersembahyang dengan
Rasulullah SAW :
Ali bin Abi Tholib RA


18…. Orang yang pertama membuat minbar masjid
Nabi SAW:
Tamim Ad-dary RA


19. Orang yang pertama menghunuskan pedang
dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair bin Al-
Awwam RA


20…. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW:
Ibban bin Othman bin Affan RA


21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi
SAW :
Khadijah binti Khuwailid RA


22… Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh :
Imam Syafie RH


23. Orang yang pertama membina penjara dalam
Islam:
Ali bin Abi Tholib RA


24. ….Orang yang pertama menjadi raja dalam
Islam :
Muawayah bin Abi Sufyan RA


25… Orang yang pertama membuat perpustakaan
awam :
Harun Ar-Rasyid RH


26.Orang yang pertama mengadakan baitul mal :
Umar Al-Khattab RA


27… Orang yang pertama menghafal Al-Quran
selepas Rasulullah SAW:
Ali bn Abi Tholib RA


28.Orang yang pertama membina menara di
Masjidil Haram Mekah :
Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur RH


29…Orang yang pertama digelar Al-Muqry :
Mus’ab bin Umair RA


30. … Orang yang pertama masuk Syurga :
Nabi Muhamamad SAW


Sumber : http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=376409
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...